Zobrazit menu

Informace k provozu školy od 22. března do 28. března 2021

MŠMT informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila dosavadní stav, tedy i nadále bude pokračovat distanční online výuka.

Povolena je osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků (jeden učitel, jeden žák). Dále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání a na zkouškách. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využijí této výjimky je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky.

Izolační místnost se samostatným WC pro nezletilé žáky:

S platností od 22. 3. 2021 vybavená izolační místnost (č. 349) se samostatným WC (č. 354)

V příloze naleznete vzor čestného prohlášení.

22.03.2021