Zobrazit menu

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - ZÁŘÍ 2021

Soubor je možno i stáhnout pod textem.

Na základě „Manuálu – Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 – Provoz a testování“ vydaného MŠMT dne 17. srpna 2021.

§ Na základě mimořádného opatření MZDR proběhne ve školách preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě:

 1. 02. září 2021 (čtvrtek)
 2. 06. září 2021 (pondělí)
 3. 09. září 2021 (čtvrtek)

Během 1. září 2021 nejsou žáci povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu ve škole, pouze ve společných prostorách.

> Testování bude probíhat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (RAT) na úseku teoretické i praktické výuky v daných termínech – testy zajišťuje škola.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
 • 14 dnů po plně dokončeném očkování (nutno doložit)
 • prodělali onemocnění COVID-19 po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19 (nutno prokazatelně doložit – od Hygieny či od lékaře)
 • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (nutno doložit)

Žáci, kteří se nepodrobí screeningovému testování, se budou moci účastnit prezenční výuky, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZDR:

> žáci po celou dobu pobytu ve škole mají nasazenou ochranu dýchacích cest,

> dodržovat rozestup min 1,5 m od ostatních osob.

 

Testování žáků SŠT Most, na domově mládeže (v den příjezdu):

31. srpna 2021

5. září 2021

 • v době příjezdu, v kulturní místnosti 1A. Na testování žáků bude dohlížet vychovatel.
 • každý žák provede testování antigenním testem formou tzv. samoodběrem s výsledkem:

-       negativní – obdrží potvrzení o negativním výsledku. Potvrzení předá TU nebo vyučujícímu, který bude dohlížet na testování žáků. Pokud bude žák negativní 31. 8., nebude ve škole testován 2. 9., pokud bude žák negativní 5. 9., nebude testován ve škole 6. 9.

-       pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází z domova mládeže, domov mládeže oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři

> žákům je nařízeno dodržování hygienických opatření – zakrytí horních cest dýchacích ve společných prostorách a dezinfekce rukou,

> instruktážní video – testování samoodběrem

https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

 

Testování žáků SŠT Most, na teoretické výuce TV bude probíhat:

2. září 2021 (čtvrtek)        1. září 2021 (středa) – BP 1A, B, C a VSE 1
6. září 2021 (pondělí)
9. září 2021 (čtvrtek)

 • v učebně, vždy 1. vyučovací hodinu. Dozor při testování žáků bude mít vyučující učitel
 • každý žák provede testování antigenním testem formou tzv. samoodběrem s výsledkem:

-       negativní – zůstává na výuce

-       pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází ze školy, škola oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři

> žákům je nařízeno dodržování hygienických opatření – zakrytí horních cest dýchacích ve společných prostorách a dezinfekce rukou,

> instruktážní video – testování samoodběrem

https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

 

Testování žáků SŠT Most, na praktické výuce OV bude probíhat:

2. září 2021 (čtvrtek)
6. září 2021 (pondělí)
9. září 2021 (čtvrtek)

 • v prostorách haly nových dílen školy, a to vždy bezprostředně po příchodu do školy, a to dle pokynů dozoru,
 • každý žák provede testování antigenním testem formou tzv. samoodběrem s výsledkem:

-       negativní – přechází na svou dílnu k OV,

-       pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází ze školy, škola oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři,

 • i pro žáky vykonávající OV na externích pracovištích, vyjma žáků oboru Jezdec a chovatel koní:

-       negativní – odchází na externí pracoviště,

-       pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází ze školy, škola oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři a externímu pracovišti,

> žáci oboru Jezdec a chovatel koní, se budou testovat přímo na pracovišti ve Svinčicích, dle harmonogramu jako ve škole (dozor UOV Martin Vávra):

-       negativní – vykonává OV ve Svinčicích,

-       pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází, UOV (Martin Vávra) oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři,

> žákům je nařízeno dodržování hygienických opatření – ve všech prostorách školy a na externích pracovištích – zakrytí horních cest dýchacích ve společných prostorách a dezinfekce rukou,

> instruktážní video – testování samoodběrem

https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

Organizace testování

> Žáci při příchodu setrvávají před hlavním vstupem do prostor OV a řídí se pokyny dozoru.

> Testování je prováděno na 3 testovacích místech – každé místo má určené třídy pro testování:

02. září 2021:            1.            2.            3

                            
06. září 2021:            1.            2.            3
09. září 2021        

Po provedení testu žáci vycházejí před vchod a čekají na výsledek testu:

negativní – přechází na svou dílnu k OV,

pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází ze školy, škola oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři,

25.08.2021