Zobrazit menu

Informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2021-2022

Soubor můžete i stáhnout pod textem.

Jednotná přijímací zkouška se bude konat z českého jazyka a matematiky u čtyřletého oboru Bezpečnostně právní činnost, 68-42-M/01. Důvodem konání přijímací zkoušky je počet podaných přihlášek (viz Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022).

V souladu s opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2021 č. j.: MSMT-43073/2020-3, oddíl IV, písm. a, b rozhodla ředitelka školy o nekonání přijímací zkoušky do čtyřletých oborů Mechanik seřizovač, 23-45-L/01; Elektrotechnika, 26-41-M/01 a Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01.

05.03.2021