Zobrazit menu

EU školám

IKAP B

Název projektu: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU 1 Ústeckého kraje B (IKAP B)

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369

Realizovány budou aktivity zaměřené především na podporu polytechniky (zejména v předmětech fyzika, biologie-přírodopis, chemie). Bude podporována spolupráce mezi SŠ a ZŠ.

Veškeré činnosti budou průběžně konzultovány s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které je zprostředkujícím subjektem.

Informace k projektu: naleznete v pdf souboru, který lze stáhnout pod textem Č. j.: MSMT–8441/2017 z 20.9.2017. Pro zobrazení dokumentu je potřeba program pro zobrazení souboru *.PDF, doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

Harmonogram realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019

Partneři projektu: do projektu je zapojeno 58 středních škol, z toho 43 škol zřízených Ústeckým krajem a 15 škol s jiným zřizovatelem a 5 speciálně pedagogických center z Ústeckého kraje. Tito partneři budou spolupracovat až se 105 základními školami a minimálně 20 mateřskými školami. Do projektu je zapojeno téměř 400 pracovníků SŠ.

Partner SŠT Most: 4.ZŠ Most, V. Talicha 1855, 434 01 Most (koordinátor - Aleš Jaroš)

Aktivita

 Za správnost vložených údajů zodpovídá: Ing. Věra Vitoušová

Fotogalerie

01.01.2018