Zobrazit menu

Organizace výuky na Střední škole technické Most p. o.

PaedDr. Karel Vokáč

Vážení rodiče, vážení žáci,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria.

Organizace výuky na Střední škole technické Most p. o.

Žáci maturitních oborů Bezpečnostní právní činnost /třídy BP 4A, BP 4B, BP 4C/, Ekonomika a podnikání /VS 4/ a Elektrotechnika /ELT 4/ nastoupí do školy 11. května 2020.

Výuka začíná v 7,30 hod. a bude probíhat v blocích po pěti vyučovacích hodinách v rámci přípravy na maturitní zkoušky.

Ve vestibulu školy budou vyvěšeny rozpisy žáků do jednotlivých tříd /skupin/.

Žáci učebních oborů nastoupí do školy 11. května 2020 dle platného rozvrhu, kde se střídá výuka ve škole /teoretické vyučování/ a v dílnách /odborný výcvik/.

Konkrétně:

Žáci oboru Elektrikář /E 3/ nastoupí 11. května 2020 do školy.

Žáci oboru Zahradnické práce /ZAP 3/ nastoupí 11. května 2020 na odloučené pracoviště v Chanově.

Výuka začíná v 7,30 hod. a bude probíhat v blocích po čtyřech vyučovacích hodinách v rámci přípravy na jednotné závěrečné zkoušky.

Ve vestibulu školy budou vyvěšeny rozpisy žáků do jednotlivých tříd.

Žáci oborů Mechanik opravář motorových vozidel /AM 3/, Jezdec, chovatel koní a Truhlář /JT 3/, Instalatér a Montér suchých staveb /IM 3/, Obráběč kovů a Operátor skladování /OKO 3/, Strojní mechanik /SM 3/ budou od 11. května do 15. května konat odborný výcvik v dílnách SŠT Most p. o.

Výuka začíná v 7,00 hod. a bude probíhat v blocích po čtyřech hodinách v rámci přípravy na jednotné závěrečné zkoušky /JZZ/.

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Formulář si lze vytisknout z internetových stránek naší školy nebo vyzvednout na vrátnici školy.

Při nástupu do školy /dílen/ musí žáci vyplněný formulář odevzdat u vrátnice školy /teoretické vyučování/ nebo u vstupu do dílen /odborný výcvik/ dle daného rozvrhu.

Pokud žák formulář neodevzdá, nebude vpuštěn do areálu SŠT Most p. o.

Žáci se v tomto období nebudou přezouvat.

 

Program pro zobrazení PDF doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC.

05.05.2020