Zobrazit menu

Certifikáty

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace je držitelem několika významných certifikátů.

Získané certifikáty
Páteřní škola ústeckého kraje  Místní centrum celoživotního vzdělávání
 

Organizace umožňuje získat žákům soubory dokladů o vzdělání a osobních kompetencích.

Europass

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace umožňuje získat žákům soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech.

Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o jejich držiteli ve všech jazycích států EU.

Mezinárodní doklad počítačové kvalifikace

Mezinárodní doklad počítačové (digitální) kvalifikace držitele(Digital Competence). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný (ECDL Core), tj. že je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh práce.

Certifikát environmentálního vyúčtování

Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí a získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Již několik let zodpovědně odevzdáváme elektrozařízení ke zpětnému odběru. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.