Zobrazit menu

10. setkání ředitelů škol s výukou oboru Bezpečnostně právní činnost

vedení školy

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se ředitelka SŠT Ing. Radmila Krastenicsová a ZŘTV – EKO Ing. Markéta Vintrová zúčastnily 10. setkání ředitelů škol s oprávněním k výuce oboru vzdělání 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost na VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Po prezenci účastníků setkání byl program zahájen. První bod se týkal aktualit v oblasti odborného vzdělávání, dále následovalo sdílení zkušeností škol s distančním vzděláváním, ZOP pro absolventy bezpečnostně právního zaměření, rozvoj oboru vzdělávání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost na roky 2022 – 2025. Před závěrečnou diskusí byly odsouhlaseny povinné a volitelné aktivity oboru BPČ a vyhlášena soutěž odborných prací žáků škol s oprávněním k výuce oboru.

Setkání ředitelů škol s oprávněním k výuce oboru Bezpečnostně právní činnost bylo velkým přínosem, zejména důležitá je výměna zkušeností a vzájemná spolupráce mezi jednotlivými školami.

12.10.2021